Küttelahendused igale maitsele

by Susan Scott / 12 veebruar 2017 / No Comments

Igal pool meie ümber on suurtes kogustes tasuta soojust, mida on võimalik efektiivselt ära kasutada hoonete kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Erinevatest keskkondadest energia hoonesse suunamiseks on olemas näiteks erinevad soojuspumbad: maasoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad, õhk-õhk soojuspumbad, ves-vesi soojuspumbad. Neil kõigil on omad eelised ning kasutusnõuded, kuid igaüks peaks leidma nende hulgast endale sobivaima. Positiivne on see, et kõik need soojuspumbad töötavad energiasäästlikult ning on ka keskkonnale üsna vähe reostust tekitavad.

Pelletküte

Väga levinud graanul- ning pelletküte on üks kõige keskkonnasõbralikumatest alternatiividest koduste majapidamiste, korterelamute, tootmishoonete, põllumajandushoonete jne. kütmiseks. Pelletid on peaaegu ainus Eestimaine kütus, mille kasutamist on võimalik täielikult automatiseerida. Paljud küttelahendustega tegelevad firmad pakuvad oma klientidele täisautomaatsete graanulkatlamajade paigaldust ja hooldust. Katlamajade võimsused 10 kW – 1000 kW.

Klassikaline puit

Klassikaline puiduküte – halupuu, puitbrikett, hakkepuit – on jätkuvalt levinud ning mõistlike kulutusrtega kütteliik. Puit on olnud meie kõige tavapärasem ja läbi sajandite olulisim küttematerjal. Puitküttega saab kütta nii ahjusid, kaminaid kui ka mitmeid erinevaid keskküttesüsteeme. Tahkeküttekatlamaja mugava ja ökonoomse kasutamise eelduseks on õigesti dimensioneeritud ning asjatundlikult ehitatud küttesüsteem. Selleks on aga vajalik leida professioinaalne firma, kes oma tööd tunneb ning ka kvaliteedi tagada suudab.

Smart Heat

Väga kaasaegne ning uudne teenud kortermajadele ning muudele hoonetele on Smart Heat süsteem, mis on kaugküttepiirkondade ja üksikute hoonete jaoks välja arendatud platvorm. Smart Heat  võimaldab kütteviise paindlikult kombineerida ja annab arvestatava rahalise säästu. Nii on võimalik  näiteks kasutada sobivate ilmastikuolude korral rohkem taastuvenergiat nagu päikeseenergia või tuuleenergia. Samuti on võimalik liigutada soojuse tarbimist ajale, kus see on soodsam, ja tarbida vähem siis, kui ruume ei kasutata. Kaugjälgimis- ja -juhtimissüsteem suurendab võrgu haldamise tõhusust. Kasutaja jaoks on Smart Heat süsteem äärmiselt lihtne: kogu info laekub reaalajas arusaadavas vormis tema arvutisse või telefoni. Oma harjumusi ja vajadusi tundes saab tarbimist automaatselt või käsitsi reguleerida. Sellise küttelahenduse näol võime tunda ja kogeda kõige kaasaegsemaid süsteeme ning lahendusi, mis tagavad meile optimaalse toasooja minimaalsete pingtustega.

Päikeseenergia

Tänapäevases maailmas, kus kasutatakse palju fossiilseid kütuseid, peaksime rohkem rõhku panema ning tähtsustama alternatiivseid energiaalikaid. Päikeselt saadava energia kasutamine on tänapäeval ülimalt soovituslik, kuna sellega saab kombineerida majapidamise kütte- ja tarbeveesüsteeme, mis on energiasäästlikud. Kombineeritud energia on kõige odavam kõigist võimalikest kütteliikidest. Päikeseenergia otsekasutamine on väga tõhus, sest seal ei ole mingeid bioloogilisi vaheetappe tarvis. See on energialiik, mis ei vaja eraldi transportimist kliendile koju, kontorisse, korteriühistusse või tootmishoonesse. Seda ei pea minema turult ostma, ning see on kõigile soovijatele täiesti tasuta saadaval. Näiteks kombineeritud küttelehenduse puhul nagu kaugküte ja päikesekütte (kui päikeseenergia osakaal on kuni 30%) puhul on võimalik teie kodu  küttekulusid ventilatsioonile ja tarbeveele vähendada rohkem kui poole võrra. Sellisel kombinatsiooni puhul on süsteemi tasuvusaeg umbes 4-5 aastat. Võimalik on päikeseenergiat kombineerda ka muude lahendustega, näiteks õhk-vesi soojuspumbaga päikesekollektoreid kombineerides (suvine kuuma vee tarvidus ehk kuni 10% kogu küttest) võib see ulatuda kuni seitsme aastani, kuid siin ei ole arvestatud kütuse hindade võimaliku kallinemisega tulevikus. Tegemist on küll spekulatsiooniga, kuid rahaline võit tulevikus peaks olema märkimisväärne.

 

About the author: