Kuidas on lood Eestis päikeseenergia korjamisega?

by Susan Scott / 25 veebruar 2016 / No Comments

Jah, esimesed päikeseelektrijaamad on juba elektrit tootmas. kui aastal 2008 oleks elektrienergiaks vajaminev investeering saadud tagasi 50-60aasta pärast, siis täna on võimalik see juba 15aastaga tagasi teenida, enam ei see väita, et tegu oleks kalli kulutusega. Kuna päikesepaneeli eluiga on kolmkümmend aastat ning neid on lihtne hooldada siis on see tehnoloogia just Eestisse sobiv.

Tasuvusaja arvutuskäigus on arvestatud investeeringu puhul 100% omaosalust ja ei ole hetkel arvestatud elektrihinna tõusuga, elektrienergia hinna tõustes lüheneb tasuvusaeg veelgi. Elektrienergia hinnatõusust me ei pääse, mis omakorda viib taastvenergia lahenduste laialdasema levikuni. Alternatiiv on veel uurida mida soovitab Eesti energia arvete kokkuhoiuks.

paneel
Usume, et Eestis hakkavad päikesepaneelid tohutult levima, kus PV päikesepaneelidest tulev tulu on võimalik lihtsalt muuta võrgule sobivaks elektrienergiaks. Saadud elektrienergia kasutatakse ära oma majapidamises, saades lisaks rahalist toetust omatarbeks toodetud elektrienergialt. Lahendusi ei pea ise välja mõtlema, tänapäeval on kõik vajalikud seadmed olemas ja nad vastavad mikrogeneraatorite ja võrgustandarditele.

Kui olete lahendanud oma koduenergia lahenduse nii, et üleliigne elekter läheb tagasi võrku siis lisaakude jaoks pole vajadust. Kõik energia toodetakse otse võrku ja puudu jääv energia (vähese päikesega perioodid, ööperiood) ostetakse võrgust puuduolev enegia juurde. Kõik toimub automaatselt, kuskil lülitamas ei ole vaja käia.

Head päikesepaneelid on toodetud Saksamaal, kus kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta, kõik päikesepaneelid on eelnevalt läbinud tootekontrolli. Vastavalt kliendi soovidele ja ootustele on lihtsasti võimalik sobitada kokku endale vajaminevad paneelid. Valikuvariant millest paljud ei tea on päikesepaneelidega boilerid millega võimalik suur energiasääst võita.

Seadmetele ja päikesepaneelidele on olemas tehasegarantii viis aastat.

Erinevalt mujal maailmas levivatest toetusskeemidest ei saa Eestis otsetoetust seadmete soetamiseks. On olemas fondid mis toetavad rohelist energiat ning maksavad inimestele selle eest toetusrahasi.Oled otsustanud, kuid kuhu need paneelid panna, neid on palju vaja…

Paigalduslahendustena on võimalused järgnevad: viilkatusele, lamekatusele, fassaadile, fassaadina või avamaale.

Eramajade puhul on kõik lihtne, seadmed on väiksed ja neid on võimalik panna majast väljapoole kui ka sissepoole, seade vajab vaid kaablit mis ühendadakse elektrivõrku. Võimalik on koostada nii 1 faasilisi kui ka 3 faasilisi lahendusi.

Hooldus:

Erinevalt tuulegeneraatoritest ei vaja PV paneelide süsteemid erilist hooldust, piisab kui korra aastas puhastada/pesta päikesepaneelide pind, võib ka öelda, et nende puhastus sõltub sinu tahtmisest, keskkonnast ja määrdumisastest näiteks linnu väljaheide.. Soovituslik on jälgida ka periooditi inverterseadme tööd ja kontrollida jahutusradiaatorite olukorda, kas on seal liigset prahti, mis võib takistada soojuse eraldumist.

Ülejäänud aja võib nautida tasuta elektrienergiat teades, et tänu sinu elektrijaamale jääb õhku paiskamata suur kogus kahjulikke heitgaase, jääb õõnestamata Ida-Virumaalaste jalgealune ja sinu positiivsest otsusest ja investeeringust saavad tulemit ka sinu järeltulev põlvkond.

About the author: