Kontorite koristamine

by Susan Scott / 09 veebruar 2016 / No Comments

Tänapäeva kiire elutempo juures on oluline et ei unustataks ka hoolsalt jälgida töökeskonna üldist puhtust. Pidev kontorite koristamine vähendab õhus sisalduva tolmu kontsentratsiooni. Tolmu võimalikku negatiivset mõju töötajate tervisele ja produktiivsusele aga ei uuritud. Ühes uuringus tõestati, et silma, nina ja kurgu limas kestade ärritusi võib oluliselt vähendada kontorite põhjaliku koristamisega. Korralik puhastamine vähendab märgatavalt ka ninakinnisust. Firmast olenevalt sobib ühele oma koristaja palkamine, teisele aga koristusteenuse sisseostmine, kuigi ettevõtted on hakanud järjest enam eelistama koristusfirma poolt pakutavat teenust. Viimasel ajal on süvenenud trend anda oma koristajad üle puhastusteenuste pakkujale, kes suudab teenust osutada efektiivsemalt ja töötajaid paremini rakendada.

Telli kontori koristamine meilt

Telli kontori koristamine meilt

Kuna ettevõtete jaoks on oluline keskenduda oma põhitegevusele, on puhastusteenust sobivate partnerite leidmisel otstarbekas sisse osta. Teenust on sisse osta kasulikum just seetõttu, et oma koristajaga võib hädasid rohkem olla kui koristusfirma puhul.

Koristusteenuse sisseostmine sobib ettevõtetele, kes soovivad keskenduda vaid oma põhitegevusele ning kes vajavad uute põrandakattematerjalide vms pärast professionaalset teenust.

Samuti sobib koristusteenus firmadele, mille vajadused ja tööde maht võivad aja möödudes muutuda. Lisaks vähendab teenuse ostmine võimalikke riske.

Osas firmades koristavad ruume oma töötajad. Oma töötajate täiendav koormamine võib tekitada ettevõttele lisaprobleeme. Kui näiteks sekretär kulutab kaks tundi oma tööajast koristamisele, on sel ajal häiritud ettevõttes asjaajamistöö.

Oma koristaja sobib aga paremini ettevõtetele, kus on olemas koristusvaldkonnas pädevad juhid ja töötajad, kes saavad igal aastal erialast koolitust. Kui firma asub linnast väljas, eemal teistest ettevõtetest, on mõttekam palgata oma koristaja. Samuti juhul, kui koristuspinna suurus jääb alla 400 m2.

Koristusteenuste hinnad sõltuvad koristussagedusest, töövõtetest, koristatava pinna materjalidest ja suurusest, mööbli paiknemise tihedusest ja eripärast ning koristatava pinna asukohast.

 

  • Teenus täpse lepinguga kergelt kontrollitav
  • tellijafirmal puudub administreerimine
  • puhastusfirma leiab vajadusel asenduskoristaja
  • puhastajafirmal on oskused ja lai töövahenditepark
  • võimalik tellida erilisi lisatöid

About the author: