Iga noor, kes on otsustanud omandada autojuhiloa, seisab valiku ees, millist autokooli valida.

by Susan Scott / 31 jaanuar 2016 / No Comments

Valiku tegemisel võetakse arvesse erinevaid komponente, millest tihtipeale kõige olulisemaks peetakse hinda, mida üks või teine autokool välja “reklaamib”. Hiljem õpingute käigus selgub aga tõsiasi, et odavate hindade taga peitub autokoolil terve rida „nippe“, kuidas kliendi kukrut kergendada.juhendaja

Järgnevalt toome välja mõningaid soovitusi, millele tuleb enne õpingute algust tähelepanu pöörata, et vältida hilisemat pettumust autokoolist:

Vastavalt tulumaksuseadusele on isikul õigus saada koolituskuludelt tagasi tulumaks. Tulumaks tagastatakse järgmisel aastal peale koolituse eest tasumist. Momendil on selleks protsendiks 20.

Juhul kui autokooli õpilane on alla 26-aasta ja ise tulu ei teeni ehk tööl ei käi, siis targem otsus oleks koolitus lasta kinnimaksta näiteks vanematel kes tulu teenivad. Nii on võimalik ka noorukestel tulumaks tagasi saada. Samuti peaks teadma koolitatav, et kui arve on talle esitatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt, siis üldjuhul talle tulumaksu koolituskulude pealt ei tagastata, sest FIE ei oma haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba. Sularahas tasumisega on see halb asi, et puudub ülevaade palju on tasutud ning võimalus tulumaksu tagasi saada on järjest väiksem.

Kas koolitusmaksumuse sees on kõik määrusega ettenähtud koolitused? Kas koolitustasu sisaldab eksamitasusid? Mis juhtub läbikukkumisel ? Kas platsisõidu eest tuleb täiendavalt maksta platsikasutuse renti?

Milliseid koolitusi sisaldab koolitusmaksumus – A-kategooria koolitusse kuulub teooria ja ka sõiduõpe libedasõit, ilma milleta pole võimalik lube kätte saada. Viimast võib läbida suvisel ajal ka spetsiaalsel simulaatoril. Samuti oluline on esmaabikoolitus.

Kas koolitusmaksumuses on sees ka eksamitasud ? Kui neid seal sees pole siis palju on nende kogumaksumus. Samuti ei ole õpilasele garanteeritud eksamitest koheselt läbisaamine, mistõttu tuleks arvestada lisasõidutundidega ning ka korduseksamitega, mille maksumuste kohta peaks enne koolitust õpilane informatsiooni koguma.

Sõiduõpinguid alustatakse õppesõidu väljakul, kas see tasu sisaldub või tuleb see tasuda täiendavalt? Osad autokoolid on viimasel ajal lisanud enda hinnakirja koolitusdokumentide väljastamise tasu – seda tasu tuleb maksta sellisel juhul, kui soovitakse autokooli vahetada, sest ei olda rahul pakutava teenusega ning vajatakse eelnevalt läbitud õppe kohta dokumentatsiooni. On juhuseid kus see hind võib minna üle 50€!

Autokooli reputatsioon.

Lisaks eelnevatele hinnakujundajatele on koolitatavale olulisemaks siiski tema vahetu õpetaja, kellega koostöö peab klappima ning toimuma intensiivne õpe. Vältige autokoole, kus õpetaja töötab kohustuslikud 20 sõidutunnid autokoolile ning seejärel hakkab raha teilt isiklikult võtma.

Nii tegutsedes ei pruugi õpetajal olla erilist motivatsiooni õpilast õpetada, sest tema suurem sissetulek algav alles siis kui kohustuslikud tunnid on läbi ja õpilane vajaks lisatunde. Samuti vältige autokoole, mis vaevlevad õpilaste puuduse käes ning seetõttu on sunnitud koolitatavaid võimalikult kaua kinni hoidma. Juhul, kui tunned, et õppetöö ei suju õpetaja pärast siis uuri juba algselt kas sul on võimalik ka õpetajat vahetadal või autokooli reeglid ei luba seda.

Algmaterjalid, õppevahendid autokooli jaoks.

Usaldatavus.

Kool peab omama õppeklassi ning õppeautot.

Nagu eelpool loetletud, koosneb õppekava erinevatest väiksemamahulistest koolitustest. Siinkohal tuleb koolitataval jällegi huvi tunda, kas autokoolil on endal olemas maanteeameti poolt heakskiidetud õppesõiduväljak, millel viia läbi kõiki nõutud koolitusi.

Kas koolil on võimalus pakkuda igal ajal libeda ja pimeda aja sõidu korraldamist või öeldakse, et vaata, sealt saad – mine käi ära ja tule siis tagasi. Kas õppevahendite hulgas sisaldub võimalus kasutada e-autokooli, vaadata sealt täiendavalt loenguid ja lahendada teste – kas selle eest küsitakse ka lisaraha? Kui mingil põhjusel jääb haiguse tõttu mingil koolitusel osalemata, siis mida peab tegema järelloengu jaoks, kas seda on võimalik e-keskkonnas lahendada? Samuti peab e-keskkond olema heaks kiidetud maanteeameti poolt.

Lisaks eelnevale on kasulik enne otsuse tegemist tutvuda lähemalt ka autokooli majandusliku olukorraga. Analoogseid soovitusi leiate ka maanteeametikodulehelt. Kui teile valitud kool ei sobi, siis ärge kartke vahetada autokooli!

About the author: